Κοιτούσε τον καθρέφτη,
μπορούσε να δει τους
απέραντους γαλαξίες
μέσα στα μάτια του.

Κοιτούσε τον καθρέφτη,
μπορούσε να νιώσει την
γαλήνη της ψυχής του
να κυριεύει το σώμα του.

Κοιτούσε τον καθρέφτη,
διάφορες σκέψεις
διαπερνούσαν το ανήσυχο
μυαλό του, φοβόταν την
αποτυχία,
αυτό ήταν το ελάττωμα του.